Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedszkola Nr 2 "Fantazja" w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Klauzula informacyjna przy rozpowszechnianiu wizerunku w przedszkolu

Klauzula informacyjna przy rozpowszechnianiu wizerunku

 

            Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana – rodzica, dziecka danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 2 FANTAZJA z siedzibą w Szczytnie, tel: 89 676 08 30, mail: mp2@um.szczytno.pl

 

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych adres e-mail: iodo@um.szczytno.pl

 

 1. Dane osobowe Pana/i/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnienie zdjęć oraz materiałów filmowych. Określonych zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2017 poz 880).

 

 1. Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
  w  Olsztynie.

 

 1. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

 1. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Emilia Poniatowska

Data wytworzenia:
07 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Emilia Poniatowska

Data publikacji:
07 gru 2020, godz. 19:49

Osoba aktualizująca informacje

Emilia Poniatowska

Data aktualizacji:
07 gru 2020, godz. 19:49