Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedszkola Nr 2 "Fantazja" w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

Dyrektor Miejskiego Przedszkole Nr 2 „Fantazja” w Szczytnie, ul. Polska 42, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

2. Dane gromadzone i przetwarzane trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji  Oświatowej.

3. Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

4. Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

 

6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@um.szczytno.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Emilia Poniatowska

Data wytworzenia:
07 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Emilia Poniatowska

Data publikacji:
07 gru 2020, godz. 19:46

Osoba aktualizująca informacje

Emilia Poniatowska

Data aktualizacji:
07 gru 2020, godz. 19:46